VN
EN

Tiếp nhận in nhựa

Công ty Nhựa Phương Đông tiếp nhận, ký kết hợp đồng, thỏa thuận những yêu cầu của khách hàng.

Bảo đảm thông tin chuẩn trước khi sản xuất. Khách hàng được kiểm tra mẫu mã, màu sắc, nội dung thông tin và xác nhận trước khi Công ty Nhựa Phương Đông sản xuất với số lượng lớn.

Tiếp nhận in nhựa